ПОКОЛЕНИЕ

Няма да помним какво сме си казвали,

в какво сме се клели, в какво сме вярвали,

кого сме обичали, кого сме мразили,

как са ни радвали с данайски дарове,

какво ни е давано и какво сме давали.

Как сме пресмятали, как сме рискували.

 

Ще помним само какво премълчавахме.

Докрай ще си спомняме как се страхувахме.

Лазар Ильов