2. Смъртта според юдейството

Юдейската религия е една от най-старите религии. Според нея смъртта настъпва, когато Господ прибира при себе си душата на човека, оставяйки тялото в гроба, докато бъде призовано да се върне, т.е.да възкръсне. Това означава, че евреите вярват дори в материалното си възкръсване. Ето защо за тази религия е особено важно покойниците да не бъдат обезпокоявани в гроба, който трябва да бъде поддържан много добре.