Живот след смъртта: да се надяваме ли?

Ако си религиозен, имаш едно велико утешение – ще живееш вечно, стига да си добър. Няма значение дали си християнин, мюсюлманин, будист или друг – всички основни религии обещават вечен живот, но и Страшен съд. Ето как представят съдбата ни – душата и тялото, петте най-големи религии:Християнство, Юдаизъм, Ислям, Индуизъм и Будизъм.

1. Християните и Възкресението

След смъртта душата напуска тялото. Възкресението „из мертвих” настъпва или веднага след смъртта, или пък на Страшния съд. От 14 век насам християните вярват, че душите на праведниците не чакат до Страшния съд, за да лицесъзрат Бог. Мнозина християни вярват в материалното си възкресение.