Един от двамата е директор на телевизия...

И в единия, и в другия случай жестът показва степен на уважение към събеседника. Можете ли да отгатнете кой е Генерален директор?