След смъртта ангел отделя душата от тялото. Покойният изучава книгата на своя живот и прави равносметка на вярата и на делата си. След строг разпит ангелите оповестяват дали покойникът има място в Рая. В противен случай го наказват още в гроба. Мюсюлманите, умрели за вярата си, попадат направо в Рая. Според исляма, може да има както духовно, така и материално възкръсване.

Юдейската религия е една от най-старите религии. Според нея смъртта настъпва, когато Господ прибира при себе си душата на човека, оставяйки тялото в гроба, докато бъде призовано да се върне, т.е.да възкръсне. Това означава, че евреите вярват дори в материалното си възкръсване. Ето защо за тази религия е особено важно покойниците да не бъдат обезпокоявани в гроба, който трябва да бъде поддържан много добре.

Ако си религиозен, имаш едно велико утешение – ще живееш вечно, стига да си добър. Няма значение дали си християнин, мюсюлманин, будист или друг – всички основни религии обещават вечен живот, но и Страшен съд. Ето как представят съдбата ни – душата и тялото, петте най-големи религии:Християнство, Юдаизъм, Ислям, Индуизъм и Будизъм.

1. Християните и Възкресението

След смъртта душата напуска тялото. Възкресението „из мертвих” настъпва или веднага след смъртта, или пък на Страшния съд. От 14 век насам християните вярват, че душите на праведниците не чакат до Страшния съд, за да лицесъзрат Бог. Мнозина християни вярват в материалното си възкресение.