Един овчар бил много работлив и предан на чорбаджията.

Първо да се разберем: няма да споменаваме имена, за да не възникват домашни скандали; скандалите са свързани с домашно насилие. Ето защо ще броиме хората на номера.

Работата беше ясна още в началото. Първо, двама дойдоха с жените си въпреки еднодушното ни споразумение ако ще водиме невести, то да са чужди. После №3 твърдо обеща, че тоя път няма да ни кара да бутаме буса по Караболюка, защото сега нямало сняг и тоя звяр (буса) щял да изкопа траверсите, но ще излезе до лозето. Разбира се, килнахме се веднага в канавката, щото сняг нямаше, но имаше кал. №3 се развика, че сме го били заговаряли, а със шофьора никой нямал право да разговаря. На №5 жена му писна, че нямало да бута, тъй като така ни се падало, след като не сме искали да празнуваме Свети Валентин като хората, а празнувате Трифонден, пияници ниедни.