"Олимпик” потъна, да си спомним за КТБ и „Титаник”! „

Имаме право да плачем, но така било писано.

Наистина сега клиентите на фалиралата Застрахователна компания „Олимпик” могат да плачат със широко отворено гърло: държавата България ще бъде така любезна да им даде това право, но не повече. „Олимпик” е кипърска фирма и отговаря за действията си пред кипърското финансово министерство. Министерството пък от своя страна контролира дейността на застрахователя и предприема действия съответно с кипърските закони.

Дотук добре, както казал парашутистът, когато и резервният му парашут не пожелал да се отвори.

Историята с олимпийския застраховател, скъпи опечалени клиенти, започна още когато кипърското финансово министерство уведоми нашата Комисия за финансов надзор, че „Олимпик” просто няма достатъчно пари, за да продължава да бъде застраховател, т.е. не разполага с достатъчно капитал, за да гарантира плащанията си по сключените полици. На 10 май 2018 г. българската Комисия за финансов надзор (КФН, някои я наричат не без основание „кафене”) ЗАБРАНИ на олимпийците да сключват нови договори и ги постави под специален надзор. „Олимпик”, неизвестно как, си премести оная работа в другия крачол и продължи да набира нови клиенти, скромно премълчавайки пред тях както финансовата си катастрофа, така и забраната от българското кафене. По такъв начин 275 хиляди български граждани глътнаха куката и сега, както казахме в началото, могат да реват на воля срещу Луната, примерно.

Трябва да кажем, че финансовото министерство на Република Кипър не просто предупреди кафенето, че с „Олимпик” нещата стоят зле. От кипърското министерство категорично заявиха, че в качеството си на регулаторен орган по застраховането ЗАБРАНЯВАТ свободното разпореждане с активи на застрахователя поради неговата неплатежоспособност и като резултат ще последва НЕЗАБАВНО  отнемане на лиценза. Освен това се изброяват банковите сметки на застрахователя, за да може по този начин да се уреди защитата на потребителите при почти НЕИЗБЕЖНИЯ ФАЛИТ.

Дето се вика – писано било да стане. Писано и от Министерството на финансите на Кипър, писано и от нашето кафене, та станало. Кипърци писали даже и второ писмо на същата дата (10 май 2018), което уведомява българската КФН, че лицензът на „Олимпик” е отнет и до 8 юни застрахователната компания ще работи по специално разрешително, според което той няма право да сключва нови договори.

Трудно е да се каже, че всичко това е ставало на тъмно, без да се даде възможност на клиентите да се запознаят с действителната ситуация: издавани са нареждания, уведомителни писма, забрани, всичко това е ставало в условията на публичност. Самите олимпийци чрез сайта си, както и през определена медия са обяснявали положението като недоразумение: бъдете спокойни, драги риби, дайте си парите, па ние ще ви бъдем благодарни – я вижте колко хубави рекламни листовки имаме!

Писано било… За съжаление не било писано в Кодекса за застраховане примерно, че при такива условия застрахователят е длъжен на място, в офисите си, да предупреждава евентуалните си клиенти за деликатното си положение. Ама това вече не е работа на кипърци и на олимпийци, а на български законодателен орган и на българско кафене – дотолкова, доколкото двете не означават едно и също!

Сега, ако трябва да бъдем пунктуално точни, ето какво е положението. Българският гаранционен фонд не покрива дейността на чуждестранни застрахователи от ЕС при правото на установяване, каквато е именно дейността на „Олимпик”. Това означава, че премиите по сключените договори (евентуално, някога, може би, дано) ще се изплащат от Кипърския застрахователен фонд, а пропадналите полици по застраховка „Гражданска отговорност” могат да послужат единствено като доказателство за силното доверие на гражданите към дейността на българското финансово министерство и неговото кафене.

С уважение – една от стотиците хиляди олимпийски жертви.