Бяло, зелено, червено

Вижте колко зелени тополи!

Бяло слънце в листата струи.

Този час ще рисуваме пролет.

Трябват ни бели и зелени бои.

 

Вижте слънцето: бяло и чисто.

Погледнете гората: зелен е април!

Сега за момент затворете очите си,

и вижте - този месец и кървав е бил:

 

В Панагюрище пукали български пушки,

Из Балкана изгаряли в пламъка лют

Хора, тополи, трева, теменужки...

Замирисал светът на барут.

 

Една сутрин над Батак се смрачило,

а в мрака святкали страшни ками.

И превели под страшно венчило

Млади булки, невръстни моми…

 

Сега погледнете. След толкоз години

тази кръв още вика, боли!

Ех, момичета – Райни Княгини!

Ех, момчета, безстрашни орли…

 

Да, наистина - зелени тополи,

но през листата червено струи!

Мои българи, мои соколи,

пролетта ще рисуваме с червени бои.

 

Лазар Ильов