Някаква Антонина Незнамкаква си

Жива.

Българите са конно племе, така едно време твърдеше зъболекарят Владимир Карастоянов.

Зорка Иванова Иванова от Дупница (63) от четири дни е в неизвестност

Всъщност проблемът с ромските деца далеч не е ромски