Se non e vero e ben trovato! Измислен репортер разговаря наужким с истински Отговорен другар.

Първо ги натрупахме тайно, после ги запалихме!

Политическата независимост на Клуба на дейците на културата е необходима по няколко причини.

Имам един приятел, бяхме войници, танкисти там, в един полк, няма да ви кажа кой, защото е военна тайна.

Излезе от печат една книжка, много особена.