По нашенско му викаме Благовец, и точно по Благовец разбира се, изпотрошихме тенджерите си от блъскане,

  • Не е редно Божии служители да се явяват пред народа си,

Матей, 18:21-23

През 1901 (или някоя друга година все пак!) издателите на кръга „Мисъл”

Когато пристигнеш при нас, имай предвид: