Попарата, която лекомислено дробихме

Вижте колко зелени тополи!

Затваря се временно движението, но не и темата

А, па ние си го знаеме!

Ще гътнем с малка кола голям автобус!