И защо не скачаме?

Това беше последният етап

от строителството на Развито Социалистическо Общество. До светлия комунизъм така и не я докарахме. После поскачахме малко в смисъл „кой не скача, е червен”, след което пак се покатерихме на мястото си да дремнем. Забелязвате ли, че в това състояние вече не скачаме?